Copyright 2022 - สำนักงานทนายความ ฉัตรประพล แย้มเพริศศรี CP Law 63/261 ซ.10 ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร.094-303-9999

ชาย/หญิง มีอายุไม่ถึง 17 ปีหมั้นกันไม่ได้

 

 

 

          ารที่ชายจำทำการหมั้นหญิงได้นั้น ชายและหญิงต้องมีอายุขั้นต่ำ 17 ปีบริบูรณ์การหมั้นที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขในข้อนี้มีผลเป็นโมฆะ ถือเสมือนมิได้เคยหมั้นกันเลย แม้ต่อมาชายและหญิงจะมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์แล้วก็ถือว่าการหมั้นสมบูรณ์เพราะให้สัตยาบันไม่ได้ สำหรับสินสอดและของหมั้นนั้น คงต้องพิจารณาดูว่าฝ่ายชายรู้ว่าฝ่ายหญิงคู่หมั้นนั้นมีอายุไม่ถุง 17 ปี ถ้ารู้เรียกคืนไม่ได้เพราะถือว่าฝ่ายชายชำระหนี้อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายมาตรา411 แต่ถ้าฝ่ายชายไม่รุ้เรียกคืนได้

           คำพิพากษาฎีกาที่ 3072/2547(ประชุมใหญ่) ในขณะที่ อ.ทำการหมั้นกับ บ. นั้น บ.มีอายุยังไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์โดยมีอายุเพียง 15 ปีเศษ การหมั้นดังกล่าวจึงเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ ป.พ.พ. มาตรา 1435 วรรคหนึ่งย่อมตกเป็นโมฆะตามมาตรา1435 วรรคสอง นอกจากนี้มาตรา 172 วรรสองบัญญัติว่าถ้าจะต้องคืนทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆะกรรมให้นำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฎว่าโจทก์ทราบว่า บ.อายุไม่ครบ 17 ปี จำเลยและ บ.จึงต้องคืนของหมั้นและสินสอดให้แก่โจทก์ตามมาตรา 412 และ 413 โดยจะถือว่าโจทก์ชำระหนี้ตามอำเภอใจตามมาตรา 407หาได่ไม่ ดังนั้นการที่โจทก์จำเลยซึ่งเป้นมารดาและบิดาของ อ.และบ.ทำบันทึกข้อตกลงภายหลังที่ อ.กับ บ.เลิกการอยู่กินเป้นสามีภริยกันว่าจำเลยตกลงคืนสินสอดและของหมั้นแก่โจทก์ จึงมีมุลหนี้และข้อใช้บังคับได้ หาได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนไม่

แม้จะบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสแล้วแต่เมื่ออายุไม่ถึง 17ปีก็ไม่สามารถหมั้นได้

ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้ขอความยินยอมในการหมั้นได้ ขอศาลไม่ได้ 

 ทนายออนไลน์ โดย ซีพี ลอว์ CP LAW
ติดต่อ 094-303-9999
 ไลน์แอด https://line.me/R/ti/p/%40cplawfirm

 

 

f t g m

Who's Online

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Login Form