Copyright 2022 - สำนักงานทนายความ ฉัตรประพล แย้มเพริศศรี CP Law 63/261 ซ.10 ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร.094-303-9999

การปล่อยโคมลอย - เล่นประทัดในวันลอยกระทง...มีความผิดทางอาญา

 

 

         เทศกาลลอยกระทง เป็นประเพณีหนึ่งที่สำคัญในประเทศไทย โดยเทศกาลลอยกระทงจะถูกจัดขึ้นทุก ๆ ปีตามสถานที่ต่าง ๆ มีประชาชนเข้ามาร่วมงานมากมาย แต่ทว่า งานเทศกาลลอยกระทงมักเกิดปัญหาขึ้นเสมอ ทำให้มีผู้คนได้รับความเดือดร้อนเสียหายมากมาย ที่เกิดจากการเล่นสนุก และความคึกคะนองของผู้คนบางกลุ่มที่เข้ามาร่วมงาน เช่น ปัญหาที่เกิดจากการเล่นประทัด การจุดพลุ อย่างไม่เป็นที่เป็นทาง การปล่อยโคมลอย โคมควัน และบั้งไฟโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ  ภาครัฐจึงได้ออกกฎหมายเพื่อเป็นการควบคุมการเล่นวัตถุดังกล่าวเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชน

            เนื่องจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอยและวัตถุอื่น ๆ ที่ทำให้มีผู้คนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เช่น ทำให้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนของผู้อื่น หรือทำให้ผู้คนได้รับบาดเจ็บ รัฐบาลจึงได้มีการออก “คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 27/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน” ขึ้นมา คำสั่งฉบับนี้ ได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต สำหรับเขตกรุงเทพมหานคร ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตในท้องที่นั้น ๆ  และสำหรับต่างจังหวัด ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแห่งท้องที่ โดยในการนี้ ภาครัฐได้มีการออกประกาศและข้อบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย และวัตถุอื่น ๆ กำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการจุดและปล่อย ชนิด ขนาด จำนวนของวัตถุดังกล่าว และสถานที่ที่จุดและปล่อย หากผู้ใดฝ่าฝืนแอบปล่อยโคมลอย จุดพลุ บั้งไฟ หรือวัตถุต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ย่อมมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศห้ามจำหน่ายและห้ามเล่นประทัดจีนทุกชนิด หากฝ่าฝืนย่อมมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งการเล่นประทัดด้วยความคึกคะนอง หรือโยนประทัดใส่ผู้อื่นก็มีความผิดทางอาญาด้วยเช่นกัน

            คำพิพากษาฎีกาที่ 1024/2547 จำเลยทั้งเก้าร่วมกันจุดประทัดโยนขว้างใส่ขบวนผ้าป่าซึ่งโจทก์ร่วมได้ร่วมขบวนมาด้วย และประทัดที่พวกจำเลยจุดได้เกิดระเบิดถูกตาซ้ายของโจทก์ร่วม เป็นเหตุให้โจทก์ร่วมได้รับอันตรายแก่กาย จำเลยทั้งเก้าย่อมทราบดีว่าประทัดเป็นดอกไม้เพลิงซึ่งสามารถทำอันตรายแก่ร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บได้ ทั้งย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าเมื่อจำเลยทั้งเก้าจุดประทัดโยนขว้างใส่โจทก์ร่วม เมื่อประทัดเกิดระเบิด โจทก์ร่วมย่อมได้รับอันตราย ถือได้ว่าจำเลยทั้งเก้าทุกคนมีเจตนาทำร้ายโจทก์ร่วมโดยย่อมเล็งเห็น จำเลยทั้งเก้าจึงมีความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกายตามมาตรา 295 ประกอบมาตรา 80

      ทนายออนไลน์ โดย ซีพี ลอว์ CP LAW
       ติดต่อ 094-303-9999
       ไลน์แอด https://line.me/R/ti/p/%40cplawfirm 

f t g m

Who's Online

มี 46 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Login Form