Copyright 2022 - สำนักงานทนายความ ฉัตรประพล แย้มเพริศศรี CP Law 63/261 ซ.10 ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร.094-303-9999

ผิดหรือไม่? การนำข้อมูลบัตรเครดิตของผู้อื่นไปใช้ชำระสินค้าผ่านเว็ปไซต์

        

        กรณีการนำข้อมูลบัตรเครดิตของผู้อื่นไปใช้ชำระสินค้าผ่านเว็ปไซต์โดยผู้อื่นไม่ยินยอมนั้น เป็นความผิดฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นที่ออกให้เพื่อใช้ประโยชน์ในการชำระสินค้า ค่าบริการ หรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสดโดยมิชอบ

         เนื่องจากในปัจจุบันในยุคที่สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การซื้อขายของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่นิยมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายบางครั้งกลับมีการนำข้อมูลหรือรหัสบัตรเครดิตของผู้อื่นมาใช้ในการชำระสินค้าค่าบริการของตน ทำให้ผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของบัตรเครดิตได้รับความเสียหาย เราจึงต้องมาศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังนี้

        บัตรเครดิตถือเป็น “บัตรอิเล็กทรอนิกส์” ตามบทนิยามแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (14) (ก)  เนื่องจากผู้ออกได้ออกเอกสารคือบัตรเครดิตให้แก่ผู้มีสิทธิใช้โดยมีการบันทึกข้อมูลในชิปการ์ดและเทปแม่เหล็ก ซึ่งเป็นวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีการอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน ส่วนข้อมูลบัตรเครดิต ได้แก่หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือ และวันหมดอายุ เมื่อปรากฏอยู่บนบัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย ถือว่าเป็นกรณีมีการออกเอกสารหรือวัตถุอื่นใดให้ จึงไม่เป็น “บัตรอิเล็กทรอนิกส์” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (14) (ข)

        แม้ว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (14) จะมิได้ระบุวิธีใช้บัตรอิเล็กทรอกนิกส์ไว้โดยเฉพาะก็ตาม แต่ต้องพิจารณาว่าการกระทำนั้นเป็นวิธีใช้โดยทั่วไปของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดนั้นหรือไม่  โดยไม่จำกัดว่าหากเป็น “บัตรอิเล็กทรอนิกส์” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (14) (ก) แล้วจะต้องเป็นการใช้ตัวบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่ผู้ออกออกให้โดยตรงเท่านั้น  แต่นิยามแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (14) (ข) ที่ระบุว่า “...มีวิธีการใช้ทำนองเดียวกับ (ก)” ทั้งที่ไม่มีการออกเอกสารหรือวัตถุอื่นใดไว้ให้ ย่อมแสดงว่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ย่อมสามารถใช้เฉพาะข้อมูลหรือรหัสได้เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้การวินิจฉัยว่าจำเลยใช้บัตรเครดิตของโจทก์โดยมิชอบหรือไม่ จึงต้องพิจารณาว่าการกระทำของจำเลยเป็นวิธีใช้บัตรเครดิตโดยทั่วไปหรือไม่ ซึ่งในปัจจุบันการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสดผ่านทางเว็ปไซต์โดยผู้รับชำระไม่ต้องเห็นบัตรเครดิต เป็นวิธีใช้บัตรเครดิตโดยทั่วไปวิธีหนึ่ง การที่จำเลยนำข้อมูลบัตรเครดิตของโจทก์ไปใช้ชำระค่าบริการที่พักของจำเลยผ่านเว็ปไซต์ อ. ดอทคอม จึงเป็นการใช้บัตรเครดิตของโจทก์แล้ว จำเลยจึงมีความผิดฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นที่ออกให้เพื่อใช้ประโยชน์ในการชำระสินค้า ค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสด โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269/5 ประกอบมาตรา 269/7 (แนวคำพิพากษาศาลฎีกา 350/2564)

 

เขียนโดย ทนายโอ๋ 

 

ช่องทางติดต่อ

โทร : 094-303-9999

Line : @cplawfirm https://lin.ee/vNHJvss

Facebook : สำนักงานทนายความ ฉัตรประพล แย้มเพริศศรี CP Law

Youtube :

https://www.youtube.com/c/Chatprapolyamproadsri/videos

Twitter : https://twitter.com/cp_lawfirm

Instragram : @cplawfirm https://www.instagram.com/cplawfirm/

linkedin : สำนักงานทนายความ ฉัตรประพล แย้มเพริศศรี CP Law

บทความยอดนิยม

 • Uncategorised วันเสาร์, 16 พฤศจิกายน 2556

    ยินดีต้อนรับ              เราดำเนินการให้บริการและตรวจสอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 20 ปี                                    - รับปรึกษากฎหมายและว่าความทั่วราชอาณาจักร                                    - บริการร่างสัญญา ตรวจสอบเอกสารต่างๆ                                    - บริการจดทะเบียนบริษัท                                     - รับทำบัญชีและทำVISA Work permit ติดต่อเรา  094-303-9999  

 • อรรถรสคดี วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2560

   เรื่อง การบุกรุกที่ดินของผู้อื่น การบุกรุกอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินของบุคคลอื่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 บัญญัติว่า “ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี...

 • อรรถรสคดี วันพฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2560

  ผู้จัดการมรดก คือ บุคคลซึ่งศาลมีคำสั่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก เพื่อทำหน้าที่รวบรวม ทำบัญชี และแบ่งปันทรัพย์สินซึ่งเป็นมรดกของผู้ตายให้ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย

 • อรรถรสคดี วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560

  เมื่อได้รับหมายศาลมักจะตื่นตระหนกจนทำอะไรไม่ถูกเพราะเมื่อมีหมายศาลมาถึงตัวมักจะคิดถึงการถูกฟ้องร้องไว้ก่อน ทั้งที่จริงๆแล้วหมายศาลมีหลายชนิดซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมายศาลที่ถูกฟ้องร้องเสมอไปอาจเป็นหมายศาลในเรื่องอื่นๆก็ได้ การอื่นจะต้องตั้งสติให้ดีเมื่อได้รับหมายศาล ดูให้รอบครอบว่าเป็นหมายอะไรส่งมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร...

f t g m

Who's Online

มี 309 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Login Form