Copyright 2022 - สำนักงานทนายความ ฉัตรประพล แย้มเพริศศรี CP Law 63/261 ซ.10 ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร.094-303-9999

ผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตายไปก่อนลูกหนี้ผิดนัด หน้าที่ความรับผิดชอบไม่ตายตามไปด้วย!

       

        ผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตายไปก่อนลูกหนี้ผิดนัด หน้าที่ความรับผิดชอบจะเป็นอย่างไร?

        ในปัจจุบันปัญหาข้อกฎหมายในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับเรื่อง กู้ยืม ค้ำประกัน เกิดคดีขึ้นสู่ชั้นศาลค่อนข้างมาก เนื่องจากประชาชนทั่วไปมีความจำเป็นในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่นการกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ซื้อรถยนต์ หรือกู้ยืมเงินในภาคธุรกิจเพื่อนำเงินทุนมาใช้ในประกอบกิจการ เมื่อลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้ ความรับผิดของผู้ค้ำประกันย่อมเกิดขึ้นเมื่อได้ทำสัญญาผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 วรรคแรก และหากผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตายก่อนลูกหนี้ผิดนัด ประชาชนหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าสิทธิหน้าที่ความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันที่มีอยู่นั้น จะเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทของผู้ค้ำประกันหรือไม่ เราจึงต้องมาศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังนี้

        จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้ยืมเงินและรับเงินกู้ยืม 40,000 บาท ไปจากโจทก์แล้วในวันทำสัญญา หนี้เงินกู้ของจำเลยที่ 1 จึงเป็นอันสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 681 วรรคหนึ่ง จำเลยที่ 2 และ ส. ผู้ค้ำประกันย่อมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นตามมาตรา 680 วรรคหนึ่ง ผู้ค้ำประกันหาได้มีหนี้ที่จะต้องปฏิบัติต่อเจ้าหนี้โดยอาศัยความสามารถหรือคุณสมบัติบางอย่างซึ่งต้องกระทำเป็นการเฉพาะตัวไม่ จึงถือได้ว่าเป็นความผูกพันต่อเจ้าหนี้ในทางทรัพย์สินเท่านั้น ผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดต่อเมื่อหนี้ของลูกหนี้ระงับสิ้นไปตามมาตรา 698 แม้ภายหลังทำสัญญาค้ำประกันจะได้ความว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างไม่ถือเอากำหนดเวลาในการชำระหนี้ตามสัญญาเป็นข้อสำคัญอีกต่อไป อันมีความหมายว่าสัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญาที่มิได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ผิดนัดในเวลาต่อมา และโจทก์บอกเลิกสัญญา ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากวันที่ ส. ถึงแก่ความตายไปแล้วก็ตาม แต่เมื่อหนี้กู้ยืมดังกล่าวยังคงมีอยู่อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ก่อนวันที่ ส.จะถึงแก่ความตาย และสัญญาค้ำประกันหาได้ระงับไปเพราะความตายของ ส. ไม่สิทธิหน้าที่และความรับผิด สิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆตามสัญญาค้ำประกันที่ ส. ทำกับโจทก์จึงเป็นกองมรดกของผู้ตายและตกทอดแก่ทายาทตามมาตรา 1599 วรรคหนึ่ง และมาตรา 1600 โจทก์จึงชอบที่จะฟ้องจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้จัดการมรดกของ ส. เพื่อบังคับตามสิทธิเรียกร้องของตนที่มีและได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินในกองมรดกของ ส. ตามมาตรา 1734 และ 1737  (แนวคำพิพากษาศาลฎีกา 5763/2562)

        ดังนั้นเมื่อผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตายไปก่อนลูกหนี้ผิดนัด สิทธิหน้าที่ความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันย่อมเป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทของผู้ค้ำประกัน

 

เขียนโดย ทนายโอ๋ 

 

ช่องทางติดต่อ

โทร : 094-303-9999

Line : @cplawfirm https://lin.ee/vNHJvss

Facebook : สำนักงานทนายความ ฉัตรประพล แย้มเพริศศรี CP Law

Youtube :

https://www.youtube.com/c/Chatprapolyamproadsri/videos

Twitter : https://twitter.com/cp_lawfirm

Instragram : @cplawfirm https://www.instagram.com/cplawfirm/

linkedin : สำนักงานทนายความ ฉัตรประพล แย้มเพริศศรี CP Law

บทความยอดนิยม

 • Uncategorised วันเสาร์, 16 พฤศจิกายน 2556

    ยินดีต้อนรับ              เราดำเนินการให้บริการและตรวจสอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 20 ปี                                    - รับปรึกษากฎหมายและว่าความทั่วราชอาณาจักร                                    - บริการร่างสัญญา ตรวจสอบเอกสารต่างๆ                                    - บริการจดทะเบียนบริษัท                                     - รับทำบัญชีและทำVISA Work permit ติดต่อเรา  094-303-9999  

 • อรรถรสคดี วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2560

   เรื่อง การบุกรุกที่ดินของผู้อื่น การบุกรุกอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินของบุคคลอื่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 บัญญัติว่า “ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี...

 • อรรถรสคดี วันพฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2560

  ผู้จัดการมรดก คือ บุคคลซึ่งศาลมีคำสั่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก เพื่อทำหน้าที่รวบรวม ทำบัญชี และแบ่งปันทรัพย์สินซึ่งเป็นมรดกของผู้ตายให้ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย

 • อรรถรสคดี วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560

  เมื่อได้รับหมายศาลมักจะตื่นตระหนกจนทำอะไรไม่ถูกเพราะเมื่อมีหมายศาลมาถึงตัวมักจะคิดถึงการถูกฟ้องร้องไว้ก่อน ทั้งที่จริงๆแล้วหมายศาลมีหลายชนิดซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมายศาลที่ถูกฟ้องร้องเสมอไปอาจเป็นหมายศาลในเรื่องอื่นๆก็ได้ การอื่นจะต้องตั้งสติให้ดีเมื่อได้รับหมายศาล ดูให้รอบครอบว่าเป็นหมายอะไรส่งมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร...

f t g m

Who's Online

มี 301 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Login Form